Tags: thấy tương

Lạ lùng vùng đất có thể thấy tương lai và quá khứ cùng một lúc

Lạ lùng vùng đất có thể thấy tương lai và quá khứ cùng một lúc

view84
Tại Cameron Corner ở Australia, du khách có thể nhìn thấy quá khứ, hiện tại và tương lai của họ.