Tags: sinh nhuộm

Trường đại học công an không tuyển thí sinh nhuộm tóc, lưu ban

Trường đại học công an không tuyển thí sinh nhuộm tóc, lưu ban

view37
Thí sinh sơ tuyển vào ngành công an không được nghiện chất ma túy, không nhuộm tóc, không được lưu ban.