Tags: hay ham

Tình yêu hay ham muốn?

Tình yêu hay ham muốn?

view27
Khi yêu việc âu yếm là tất yếu nhưng khi đã gần gũi nhiều hơn về thể xác, đôi khi khó phân biệt được tình yêu hay ham muốn.