Tags: để liên

Sinh mổ: Chớ 'dại' đẻ liền

Sinh mổ: Chớ 'dại' đẻ liền

view10
Các kết quả nghiên cứu cho thấy, khoảng thời gian thích hợp nhất giữa hai lần đẻ mổ là từ 2 đến 3 năm, và các mẹ bầu nên sinh con trước 35 tuổi, vì đây là khoảng thời gian tử cung thích hợp nhất để mang thai.