Tags: cứu mỹ

Justin Bieber trở thành ‘anh hùng cứu mỹ nhân’ trong lễ hội âm nhạc Coachella

Justin Bieber trở thành ‘anh hùng cứu mỹ nhân’ trong lễ hội âm nhạc Coachella

view42
Nam ca sĩ Sorry vừa đấm thẳng một anh chàng dám bắt nạt phụ nữ tại Coachella năm nay.